D. Černá: Matematika 2, 3 a 4

 Veškeré aktuální studijní materiály pro předmět Matematika 2 a Matematika 3 jsou k dispozici na e-learningovém portálu Technické univerzity v Liberci.

 FM – Matematika 2 (MP2-M)

 • Studijní materiály – souhrn [PDF]

Prezentace

 • Úvod, nevlastní integrál [PDF]
 • Číselné řady [PDF]
 • Vektorové prostory [PDF]
 • Vlastní čísla a vlastní vektory [PDF]
 • Vybrané metody řešení DR [PDF]
 • Numerické řešení nelineárních rovnic [PDF]
 • Numerická integrace [PDF]
 • Numerické metody řešení ODR [PDF]

 FM – Matematika 3 (MA3*M)

 • Laplaceova transformace [PDF]
 • Fourierova transformace [PDF]
 • Aplikace dvojného a trojného integrálu [PDF]
 • Aplikace křivkového integrálu [PDF]
 • Aplikace plošného integrálu [PDF]
 • Zadání semestrálních prací [PDF]
 • Požadavky ke zkoušce [PDF]
 • Zadání písemek [PDF]

Přednášky – kombinované studium

 • Laplaceova transformace [PDF]
 • Definice dvojného a trojného integrálu, Fubiniova věta [PDF]
 • Křivkový integrál [PDF]
 • Výpočet křivkového integrálu pomocí potenciálu [PDF]
 • Plošný integrál skalární a vektorové funkce [PDF]
 • Posloupnosti a řady funkcí [PDF]
 • Mocninné řady, Taylorovy řady [PDF]
 • Fourierovy řady [PDF]
 • Analýza komplexní funkce [PDF]

Cvičení

 • 1. Opakování – rozklad na parciální zlomky, integrace [PDF]
 • 2. Laplaceova transformace [PDF]
 • 3. Grafické znázornění množin bodů [PDF]
 • 4. Výpočet integrálu pomocí Fubiniovy věty [PDF]
 • 5. Substituce ve dvojném a trojném integrálu [PDF]
 • 6. Křivkový integrál [PDF]
 • 7. Greenova věta, potenciální vektorové pole [PDF]
 • 8. Plošný integrál [PDF]
 • 9. Gaussova–Ostrogradského věta, Stokesova věta [PDF]
 • 10. Řady funkcí, mocninné řady [PDF]
 • 11. Taylorovy řady [PDF]
 • 12. Fourierovy řady [PDF]

FM – Matematika 4 (MA4*M)

 • Příklady z teorie pravděpodobnosti [PDF]
 • Příklady z matematické statistiky [PDF]
 • Intervalové odhady [PDF]
 • Zadání písemek 2009/2010 [PDF]

Přednášky

 • Úvod do teorie pravděpodobnosti [PDF]
 • Náhodná veličina s diskrétním rozdělením pravděpodobnosti [PDF]
 • Náhodná veličina se spojitým rozdělením pravděpodobnosti [PDF]
 • Charakteristiky statistického souboru, bodový odhad [PDF]
 • Intervalový odhad, regrese [PDF]

 

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky