J. Hozman, P. Salač: Matematika MA1, MA2 (Matematická analýza)

FS – Matematika MA1 (Matematická analýza; dříve M1A)

 • Sbírka úloh [PDF]
 • Elementární funkce [PDF]
 • Derivace [PDF]
 • Tabulka integrálů [PDF]

 • Podmínky pro udělení zápočtu z MA1 v akademickém roce 2019/20 pro studenty FS KS [PDF]

 • Výsledky zápočtových testů (cvičící Hozman) [PDF]
 • Výsledky náhradních a opravných testů (cvičící Hozman) [PDF]

 • Přednáška 1 [PDF]
 • Přednáška 2 [PDF]
 • Přednáška 3 [PDF]
 • Přednáška 4 [PDF]
 • Přednáška 5 [PDF]
 • Přednáška 6 [PDF]
 • Přednáška 7 [PDF]
 • Přednáška 8 [PDF]
 • Přednáška 9 [PDF]
 • Přednáška 10 [PDF]
 • Přednáška 11 [PDF]
 • Přednáška 12 [PDF]
 • Cvičení 1 [PDF]
 • Cvičení 2 [PDF]
 • Cvičení 3 [PDF]
 • Cvičení 4 [PDF]
 • Cvičení 5 [PDF]
 • Cvičení 6, 7, 8 [PDF]
 • Cvičení 9 [PDF]
 • Cvičení 10 [PDF]
 • Cvičení 11 [PDF]
 • Cvičení 12 [PDF]
 • Cvičení 13 [PDF]
 • Cvičení 14 [PDF]
 • Další příklady, 1. část [PDF]
 • Další příklady, 2. část [PDF]
 • Ukázkový test, varianta A (prezenční + kombinované studium) [PDF]
 • Ukázkový test, varianta B (prezenční + kombinované studium) [PDF]

FS – Matematika MA2 (Matematická analýza; dříve M1B)

 • Sbírka úloh [PDF]
 • Kvadratické plochy [PDF]

 • Výsledky zápočtových testů (cvičící Hozman) [PDF]
 • Výsledky náhradních a opravných testů (cvičící Hozman) [PDF]

 • Lineární algebra (pouze pro MA2)
  • Přednáška 1 [PDF] (verze pro tisk)
  • Přednáška 2 [PDF] a řešené úlohy: inverzní matice [PDF]
  • Přednáška 3 [PDF] (11. 3. 2020) a řešené úlohy: soustava rovnic [PDF]
  • Přednáška 4 [PDF] (18. 3. 2020) a řešené úlohy: determinant 3x3 [PDF], determinant 4x4 [PDF]

 • Funkce více proměnných (společné pro MA2 a M1B)
  • Přednáška 5 [PDF] (25. 3. 2020, verze pro tisk PDF) a řešené úlohy [PDF]
  • Přednáška 6 [PDF] (1. 4. 2020, verze pro tisk PDF), řešené úlohy [PDF] a návodné video (parciální derivace) [MP4]
  • Přednáška 7 [PDF] (8. 4. 2020, verze pro tisk PDF), řešené úlohy [PDF] a návodná videa (směrová derivace [MOV], směrová derivace - příklad [AVI])
  • Přednáška 8 [PDF] (15. 4. 2020, verze pro tisk PDF) a řešené úlohy [PDF]

 • Obyčejné diferenciální rovnice (společné pro MA2 a M1B)
  • Přednáška 9 [PDF] (22. 4. 2020, verze pro tisk PDF) a doplňující materiály [PDF]
  • Přednáška 10 [PDF] (29. 4. 2020, verze pro tisk PDF) a řešené úlohy: separovatelné DR [PDF], homogenní DR [PDF] a lineární DR [PDF]
  • Přednáška 11 [PDF] (6. 5. 2020, verze pro tisk PDF), doplňující materiály [PDF] a řešené úlohy [PDF]
  • Přednáška 12 [PDF] (13. 5. 2020, verze pro tisk PDF) a řešené úlohy: variace konstant [PDF] a metoda odhadu [PDF]

 • Souhrnné opakování
  • Přednáška 13 (20. 5. 2020) - řešení ukázkových testů: varianta A [PDF], varianta B [PDF]
  • Přednáška 14 (27. 5. 2020) - repetorium
 • Řady (pouze pro M1B)
  • Přednáška 15 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • M1B: Cvičení 2 [PDF]
 • M1B: Cvičení 3 [PDF]
 • M1B: Cvičení 4 [PDF]
 • M1B: Cvičení 5 [PDF]
 • M1B: Cvičení 6 [PDF]
 • M1B: Cvičení 7 [PDF]
 • M1B: Cvičení 8 [PDF]
 • M1B: Cvičení 9 [PDF]
 • M1B: Cvičení 10 [PDF]
 • M1B: Cvičení 11, 12 [PDF]
 • M1B: Cvičení 13, 14 [PDF]

 • MA2: Cvičení 2 [PDF]
 • MA2: Cvičení 3 [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 5.c), Příklad 5.e), Příklad 6.b), Příklad 6.f)
 • MA2: Cvičení 4 [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 1.e), Příklad 1.g), Příklad 2.b), Příklad 2.g)
 • MA2: Cvičení 5 [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 1.b), Příklad 1.d)
 • MA2: Cvičení 6 [PDF], řešené úlohy [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 3.f), Příklad 5.g), Příklad 6.d)
 • MA2: Cvičení 7 [PDF], řešené úlohy [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 1.b), Příklad 3.f), Příklad 6.b), Příklad 7.c)
 • MA2: Cvičení 8 [PDF], řešené úlohy [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 4.b), Příklad 5.b), Příklad 6.d), Příklad 7.c)
 • MA2: Cvičení 9 [PDF], řešené úlohy [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 1.c), Příklad 3.b), Příklad 4.b)
 • MA2: Cvičení 10 [PDF], řešené úlohy [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 1.e), Příklad 1.i), Příklad 2.c), Příklad 2.e)
 • MA2: Cvičení 11 [PDF], řešené úlohy [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 1.h), Příklad 1.m)
 • MA2: Cvičení 12 [PDF], řešené úlohy [PDF] a úlohy k vypracování pro distanční formu studia (návod viz přednáška): Příklad 1.e), Příklad 1.i), Příklad 2.c), Příklad 2.e)
 • MA2: Cvičení 13 - repetorium, řešené úlohy [PDF]

 • MA2: Podmínky pro udělení zápočtu v akademickém roce 2019/2020, pokyny k zadání a odevzdání zápočtových úloh (prezenční studium) [PDF]
 • MA2, M1B, MA1, M1A: Závazné informace k možnostem zkoušení a průběhů zkoušek ve zkouškovém období 1. 6. 2020 – 3. 7. 2020: [PDF]
 • Povinné šablony pro vypracování písemné zkoušky (prezenční + kombinované studium): MA2 [PDF], M1B [PDF] a MA1+M1A [PDF]
 • MA2: Ukázkový test, varianta A (prezenční + kombinované studium) [PDF]
 • MA2: Ukázkový test, varianta B (prezenční + kombinované studium) [PDF]

 • M1B-K: Příklady k zápočtu (kombinované studium), 1. část [PDF]
 • M1B-K: Příklady k zápočtu (kombinované studium), 2. část [PDF]
 • M1B: Ukázkový test, varianta A (prezenční + kombinované studium) [PDF]
 • M1B: Ukázkový test, varianta B (prezenční + kombinované studium) [PDF]
 • MA2: Podmínky na získání zápočtu (kombinované studium) [PDF]
 • MA2: Příklady k zápočtu (kombinované studium), 1. část [PDF]
 • MA2: Příklady k zápočtu (kombinované studium), 2. část [PDF]
 • MA2: Příklady k zápočtu (kombinované studium), 3. část [PDF]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky