Publikační činnost

Seznam nejdůležitějších publikačních výsledků členů katedry dle Web of ScienceDetailní seznamy publikací jednotlivých členů katedry jsou k nalezení na jejich osobních stránkách. Seznamy nejdůležitějších publikací za jednotlivé roky jsou k nalezení ve výročních zprávách katedry. Seznamy uznaných výsledků VaVaI naleznete v databázi RIV.

Korespondenční adresa

KMA FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Miroslava Sudková
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky