Skip to main content

Publikační činnost

Seznam nejdůležitějších publikačních výsledků členů katedry dle Web of ScienceDetailní seznamy publikací jednotlivých členů katedry jsou k nalezení na jejich osobních stránkách. Seznamy nejdůležitějších publikací za jednotlivé roky jsou k nalezení ve výročních zprávách katedry. Seznamy uznaných výsledků VaVaI naleznete v databázi RIV.

Články dle databáze Web of Science

2020 (3 články)

2019 (8 článků)

2018 (8 článků)

2017 (11 článků)

2016 (3 články)

2015 (5 článků)

2014 (5 článků)

2013 (4 články)

2009—2012 (5 článků)

2005—2008 (2 články)

2001—2004 (6 článků)

Články v dalších významných časopisech

Nezařazených do databáze Web of Science

Knihy

 • M. Petrů, J. Mlýnek, T. Martinec, M. Ryvolová: Vybrané postupy konstruování kompozitu vyztuženého dlouhými vlákny. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2019.
 • J. Hozman, M. Holčapek, T. Tichý, D. Černá, A. Kresta, R. Valášek: Robust Numerical Schemes for Pricing of Selected Options. Series on Advanced Economic Issues, Faculty of Economics VŠB-TUO, Ostrava 2018.
 • E. J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý: Analýza metod pro maticové výpočty. Základní metody. Matfyzpress, Praha 2012.
  (Kódy v Matlabu ke stažení zde.)
 • J. Mlýnek: Zabezpečení obchodních informací. Computer Press, Brno 2007.

Skripta a učebnice

 • J. Přívratská, J. Příhonská: Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL (sbírka úloh). TU v Liberci, 2011.
 • D. Bittnerová, G. Plačková: Louskáček 1. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (sbírka úloh). TU v Liberci, 2005, 2006, 2009, 2014.
 • D. Bittnerová, G. Plačková: Louskáček 2. Integrální počet funkcí jedné proměnné (sbírka úloh). TU v Liberci, 2008, 2009.
 • J. Příhonská: Berličky z algebry. TU v Liberci, 2007.
 • J. Přívratská, J. Příhonská: Opakování středoškolské matematiky (sbírka úloh). TU v Liberci, 2004.
 • V. Pecina, J. Přívratská, D. Bímová: Geometrie pro techniky – modul 3. TU v Liberci, 2003.
 • L. Bauer, D. Bittnerová, P. Dolanský, E. Dvořáková, J. Holenda: Matematika pro distanční studium 2. ZČU, Plzeň, 2002.
 • D. Bímová: Geometrický software a internet. TU v Liberci, 2002.

Vybrané konferenční příspěvky

Dle databáze Web of Science

Sborníky konferencí pořádaných na katedře

 • Sborník konference ICPM (International conference presentation of mathematics) 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, ...
 • Část sborníku z konference ICPM 2012 vyšla jako special issue časopisu ACC Journal XVIII, Issue D (4/2012).
 • Sborník konference SNA (Seminar on numerical analysis) 2012: Modelling and simulation of challenging engineering problems a zimní školy: High-performance and parallel computers, programming technologies, and numerical linear algebra.