Skip to main content

Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.

odborný asistent
Kontakt

G, 4. patro, místnost 4067
Tel: +420 48 535 2923
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konzultační hodiny

Čt. 9:00–10:00


Ostatní
 • Publikace

  Odborná kniha
  1. PŘÍHONSKÁ, J. a BŘEHOVSKÝ, J., 2019. Kombinatorika v primární škole. 19. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-447-5.
  Článek v ostatním periodiku s vědeckou redakcí (recenzovaný)
  1. BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Postupnými krůčky k rozvíjení rovinné představivosti. Učitel matematiky. Volume 30(Issue 4), 229-243. ISSN 1210-9037
  2. EICHLER, K., BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. a MADSEN, D., 2022. Software zur Entwicklung räumlich-visueller Fähigkeiten. Mathematik differenziert. 2022(4), 10-13. ISSN 1869-1552
  3. PŘÍHONSKÁ, J. a BŘEHOVSKÝ, J., 2021. Developing Logical Thinking Through Tasks in Mathematics Textbooks. Elementary Mathematics Education Journal. 2022(4), ISSN 2694-8133
  4. BÍMOVÁ, D., BŘEHOVSKÝ, J. a PIRKLOVÁ, P., 2021. Kde nepomáhají 3D animace, mohou pomoci 3D modely. South Bohemia Mathematical Letters. SBML 2021(Vol. 29 (2021), No. 1), 1-12. ISSN 2336-2081
  5. PŘÍHONSKÁ, J. a BŘEHOVSKÝ, J., 2021. Učíme budoucí učitele logicky myslet?. Elementary Mathematics Education Journal. SBML 2021(Vol. 29 (2021), No. 1), ISSN 2694-8133
  6. BŘEHOVSKÝ, J., 2020. Eduard Čech. Učitel matematiky. 28(2), 118-123. ISSN 1210-9037
  7. PŘÍHONSKÁ, J. a BŘEHOVSKÝ, J., 2017. Rozvíjení kombinatorického myšlení na prvním stupni základní školy. Učitel matematiky. 25(4), 215-232. ISSN 1210-9037
  8. EISENMANN, P., PŘIBYL, J., JARMILA, N., BŘEHOVSKÝ, J. a JIŘÍ, C., 2017. Volba řešitelských strategií v závislosti na věku.. Scientia in educatione. 8(2), 21-38. ISSN 1804-7106
  Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science
  1. BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2023. Not only virtual models of helicoidal surfaces. Melville, NY: AIP Publishing. ISBN 978-0-7354-4763-9.
  2. BŘEHOVSKÝ, J. a PŘÍHONSKÁ, J., 2023. The ability of primary school pupils to solve logical tasks. Praha: Charles University, Faculty of Education,. ISBN 978-80-7603-409-9.
  3. BÍMOVÁ, D., BŘEHOVSKÝ, J. a PIRKLOVÁ, P., 2022. Creating 3D models of the intersections of two surfaces of revolution. Melville, NY: AIP Publishing. ISBN 978-073544396-9.
  4. PIRKLOVÁ, P., BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Using GeoGebra for Constructing the Intersections of Two Surfaces of Revolution. ISBN 978-073544396-9.
  5. BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2022. Using GeoGebra for Solving Geometric-combinatorial problems. ISBN 978-073544396-9.
  6. BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2022. Using GeoGebra for solving geometric-combinatorial problems.
  7. BÍMOVÁ, D., BŘEHOVSKÝ, J. a PIRKLOVÁ, P., 2020. Creation of Geometric Solids in GeoGebra. 1. vyd. Bratislava: SPEKTRUM STU. ISBN 978-80-227-4983-1.
  8. BŘEHOVSKÝ, J. a PŘÍHONSKÁ, J., 2018. The ability of primary school pupils to solve combinatorial tasks.. Bratislava: STU Bratislava. ISBN 978-80-227-4765-3.
  9. BŘEHOVSKÝ, J. a PŘÍHONSKÁ, J., 2017. Combinatorial Problems in Mathematics Textbooks for Elementary Schools.. Bratislava: STU Bratislava. ISBN 978-802274650-2.
  10. BŘEHOVSKÝ, J. a PŘÍHONSKÁ, J., 2017. Combinatorial problems of mathematics for elementary school.. Bratislava: ISBN 9788022746502.
  11. BŘEHOVSKÝ, J., ESENMANN, P. a PŘIBYL, J., 2017. Heuristic strategy systematic experimentation.. Bratislava: STU Bratislava. ISBN 9788022746502.
  12. BŘEHOVSKÝ, J. a KNOBLOCH, R., 2016. Forms of the problem presentation in the school practice. Bratislava: ISBN 978-80-227-4531-4.
  Ostatní příspěvek ve sborníku
  1. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P., BŘEHOVSKÝ, J., EICHLER, K. a MUSHTAQ, A., 2022. Developing visuospatial ability by creating the virtual models of cubic solids for 3D printing. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra. ISBN 978-80-558-1912-9.
  2. MUSHTAQ, A., EICHLER, K., BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Educating pre-service teachers in programming for schools - Block-based programming initiative in the teacher education program. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra. ISBN 978-80-558-1912-9.
  3. PIRKLOVÁ, P., BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Mathematikus – prostředek ke zdokonalování prostorové představivosti.. ISBN 978-80-7394-906-8.
  4. EICHLER, K., BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D., SEIBOLD, M. a MUSHTAQ, A., 2022. Software-supported development of visuospatial abilities. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra. ISBN 978-80-558-1912-9.
  5. BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Využití GeoGebry k rozvoji kombinatorického myšlení. Praha: MatfyzPress. ISBN 978-80-7378-442-3.
  6. BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2021. Kombinatorika v geometrii? Žádný problém.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-906-8.
  7. BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2019. Pythagorova věta. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-059-6.
 • Úspěšně obhájené vedené závěrečné práce
 • Výuka

  Akademický rok: 2023/2024
  Zimní semestr
  Pondělí
  • KMA/PEA1 (G-G314)
   Elementární aritmetika 1 | 08:50 - 10:25
  Úterý
  • KMA/PMPR (G-G315)
   Matematická propedeutika | 14:20 - 15:55
  Středa
  • KMA/PEA1 (G-G313)
   Elementární aritmetika 1 | 10:40 - 12:15
  Čtvrtek
  • KMA/MC1-M (G-G314)
   Cvičení z matematiky 1 | 07:00 - 08:35
  • KMA/MC1-M (G-G314)
   Cvičení z matematiky 1 | 07:00 - 08:35
  • KMA/MC1-M (G-G314)
   Cvičení z matematiky 1 | 07:00 - 08:35
  • KMA/DMA (G-G4-MAT)
   Didaktika matematiky | 10:40 - 12:15
  • KMA/DMA (G-G304)
   Didaktika matematiky | 12:30 - 14:05
  • KMA/PDAR1 (G-G304)
   Didaktika aritmetiky 1 | 14:20 - 15:55
  Pátek
  • KMA/PDAR2 (G-G313)
   Didaktika aritmetiky 2 | 14:00 - 18:00
  • KMA/PMPR (G-G312)
   Matematická propedeutika | 14:00 - 18:45
  • KMA/PEA1 (G-G313)
   Elementární aritmetika 1 | 14:00 - 18:00
  • KMA/DMR2 (-)
   Didaktika matematiky pro ZŠ | 14:20 - 19:35
  • KMA/DMR3 (-)
   Didaktika matematiky pro SŠ | 14:20 - 19:35
  • KMA/DM2ZX (G-G4-MAT)
   Didaktika matematiky pro 2. st. ZŠ | 14:20 - 19:35
  • KMA/PDAR2 (G-G313)
   Didaktika aritmetiky 2 | 14:00 - 18:00
  • KMA/PMPR (G-G313)
   Matematická propedeutika | 14:00 - 16:00
  Sobota
  • KMA/PEA1 (G-G313)
   Elementární aritmetika 1 | 08:30 - 13:00
  • KMA/DMA (G-G4-MAT)
   Didaktika matematiky | 12:30 - 17:45
  • KMA/EM1 (-)
   Elementární matematika 1 | 12:30 - 15:55
  • KMA/EM1 (-)
   Elementární matematika 1 | 08:50 - 12:15
  • KMA/DMR2 (-)
   Didaktika matematiky pro ZŠ | 12:30 - 17:45
  • KMA/DMR3 (-)
   Didaktika matematiky pro SŠ | 12:30 - 17:45
  • KMA/DM2ZX (G-G4-MAT)
   Didaktika matematiky pro 2. st. ZŠ | 12:30 - 17:45
  • KMA/DMA (G-G4-MAT)
   Didaktika matematiky | 10:40 - 15:55
  • KMA/DMSX (-)
   Didaktika matematiky pro SŠ | 12:30 - 15:55
  Podrobnosti
  Letní semestr
  Pondělí
  • KMA/VSMA (-)
   Seminář z matematiky | 10:40 - 12:15
  • KMA/VSMA (F-F13)
   Seminář z matematiky | 12:30 - 14:05
  Čtvrtek
  • KMA/PEA2 (G-G314)
   Elementární aritmetika 2 | 07:00 - 08:35
  • KMA/NPVMX (G-G304)
   Moderní přístupy k výuce matematiky | 14:20 - 15:55
  Pátek
  • KMA/VSMA (G-G305)
   Seminář z matematiky | 14:00 - 17:30
  • KMA/VSMA (G-G312)
   Seminář z matematiky | 14:00 - 17:30
  • KMA/PEA2 (G-G313)
   Elementární aritmetika 2 | 14:20 - 18:00
  • KMA/VSMA (G-G305)
   Seminář z matematiky | 14:00 - 17:30
  • KMA/VSMA (G-G312)
   Seminář z matematiky | 14:00 - 17:30
  Sobota
  • KMA/PEA2 (G-G313)
   Elementární aritmetika 2 | 08:50 - 12:30
  Podrobnosti