Skip to main content

Mgr. Petra Pirklová, Ph.D.

odborná asistentka
Kontakt

G, 4. patro, místnost 4058
Tel: +420 48 535 2822
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konzultační hodiny

Čt. 9:00–10:00


Ostatní
 • Výuka

   

  VÝUKA PRO FAKULTU PŘÍRODOVĚDNĚ - HUMANITNÍ A PEDAGOGICKOU

  GEOMETRIE 1 (GE1)

  Podmínky udělení zápočtu pro PREZENČNÍ studium:

  • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má tři části do data určeného přednášejícím
  • Zadání semestrální práce (pro prezenční studium) [PDF]
  • Odpřednášení referátu na dané téma ve výuce (neplatí v době znomožněné přímé výuky).
  • Maximálně tři neomluvené neúčasti na cvičeních. V době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním zadaných domácích úloh.

  Podmínky udělení zápočtu pro KOMBINOVANÉ studium:

  • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má čtyři části do data určeného přednášejícím.
  • Zadání semestrální práce (pro kombinované studium) [PDF]

  Semestrální práce:

  • Pokyny k vypracování semestrální práce [PDF].
  • Úvodní strana semestrální práce [DOCX].
  • Ukázkové řešení bez úvodní strany [PDF].
  • Zadání semestrální práce (pro prezenční studium) [PDF]
  • Zadání semestrální práce (pro kombinované studium) [PDF]

  Přednášky:

  1. Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
  2. Elementární objekty v rovině [PDF]
  3. Pravidelné mnohoúhelníky [PDF]
  4. Geometrická zobrazení v rovině, shodná zobrazení [PDF]
  5. Podobná zobrazení [PDF]
  6. Středová kolineace v rovině [PDF]
  7. Osová afinita v rovině [PDF]
  8. Množiny bodů dané vlastnosti [PDF]
  9. Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
  10. Zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF]
  11. Zobrazení elipsy pomocí afinity [PDF]
  12. Apolloniovy úlohy [PDF]

  Symbolický zápis - přehled [PDF]

  Zadání cvičení:

  • 1. týden - axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
  • 2. a 3. týden - elementární objekty v rovině + mnohoúhelníky [PDF]
  • 4. týden - shodná zobrazení 1 - osová souměrnost, otáčení [PDF]
  • 5. týden - shodná zobrazení 2 - středová souměrnost, posunutí [PDF]
  • 6. týden - podobná zobrazení [PDF]
  • 7. týden - středová kolineace v rovině [PDF] → řešení: [PDF]
  • 8. týden - osová afinita v rovině [PDF] → řešení: [PDF]
  • 9. týden - Množiny bodů daných vlastností, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
  • 10. a 11. týden - ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF] → řešení: [PDF]
  • 12. týden - zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF] → řešení: [PDF]
  • 13. týden - zobrazení kuželoseček pomocí afinity [PDF] → řešení: [PDF]
  • 14. týden - Apolloniovy úlohy [PDF] → řešení: [PDF]
  • Opakování [PDF

   GEOMETRIE 2 (GE2)

  Podmínky udělení zápočtu:

  • Odevzdání správného řešení zadaných rysů (1. rys odevzdat nejpozději 24. 11. 2023, 2. rys nejpozději 15. 12. 2023)
  • Maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních (platí pouze pro prezenční studium).

  Rysy:

  • Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]
  • Úvodní strana rysu [DOCX]
  • Pokyny k vypracování rysů [PDF]
  • Vzorové vypracování rysu [PDF] + popis konstrukce v prostoru [PDF]

  Přednáška:

  1. Stereometrie [PDF]
  2. Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
  3. Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
  4. Mongeovo promítání - 1. část [PDF]
  5. Mongeovo promítání - 2. část [PDF]
  6. Pravoúhlá axonometrie - 1. část [PDF]
  7. Pravoúhlá axonometrie - 2. část [PDF]
  8. Řezy v Mongeově promítání [PDF]
  9. Řezy v pravoúhlé axonometrii [PDF

  Zadání cvičení:

  LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA (LPE)

  Nutné podmínky k udělení zápočtu:

  • pro prezenční studium: maximálně 2 neomluvené neúčasti, v době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním domácích úloh.
  • odevzdání rysů do daného data
  • získání alespoň 35 bodů z celkových 50 bodů (za úspěšně napsaný test až 30 bodů, za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

  Klasifikace:

  • "1" ......... 50 - 48 bodů
  • "1-" ........ 47 - 45 bodů
  • "2" ......... 44 - 42 bodů
  • "2-" ........ 41 - 39 bodů
  • "3" ......... 38 - 35 bodů

  Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

  Vzorové vypracování rysu 1 [PDF], 2 [PDF]

  • Za každý správně narýsovaný a včas odevzdaný rys lze získat maximálně 10 bodů.
  • Rys odevzdaný po stanoveném termínu bude ohodnocen 5 body.
  • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu. 

  Přednášky

  1. Středové promítání, lineární perspektiva [PDF]
  2. LP volná [PDF]
  3. LP - zobrazení kružnice, tříúběžníková perspektiva [PDF]
  4. Fotogrammetrie [PDF]
  5. Osvětlení v LP [PDF]

  GeoGebra knihy:

  Zadání příkladů na cvičení: [PDF]

  Pracovní listy:

  • Lineární perspektiva [PDF] (řešení: [PDF])
  • Fotogrammetrie [PDF]
  • Osvětlení v LP [PDF]
 • Publikace

  Článek v ostatním periodiku s vědeckou redakcí (recenzovaný)
  1. BÍMOVÁ, D., BŘEHOVSKÝ, J. a PIRKLOVÁ, P., 2021. Kde nepomáhají 3D animace, mohou pomoci 3D modely. South Bohemia Mathematical Letters. SBML 2021(Vol. 29 (2021), No. 1), 1-12. ISSN 2336-2081
  Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science
  1. BÍMOVÁ, D., BŘEHOVSKÝ, J. a PIRKLOVÁ, P., 2022. Creating 3D models of the intersections of two surfaces of revolution. Melville, NY: AIP Publishing. ISBN 978-073544396-9.
  2. PIRKLOVÁ, P., BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Using GeoGebra for Constructing the Intersections of Two Surfaces of Revolution. ISBN 978-073544396-9.
  3. BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2022. Using GeoGebra for solving geometric-combinatorial problems.
  4. BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2022. Using GeoGebra for Solving Geometric-combinatorial problems. ISBN 978-073544396-9.
  5. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2021. Repetition of analytic geometry in the plane for students of mechanical engineering. MELVILLE: AIP Publishing. ISBN 978-0-7354-4077-7.
  6. BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2021. Using properties of basic solids nad geometric polyhedrons for their constructions. AIP Publishing. ISBN 978-0-7354-4077-7.
  7. BÍMOVÁ, D., BŘEHOVSKÝ, J. a PIRKLOVÁ, P., 2020. Creation of Geometric Solids in GeoGebra. 1. vyd. Bratislava: SPEKTRUM STU. ISBN 978-80-227-4983-1.
  8. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P. a JEŘÁBKOVÁ, M., 2020. Improving Geometric Thinking by Using Planimetric Warm-ups. 1. vyd. Bratislava, Publishing house SPEKTRUM STU: Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-1-5108-8214-0.
  9. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, M. a STOLÍNOVÁ, K., 2020. Stereometric Warm-ups for Developing Spatial Imagination. 1. vyd. USA: AIP Publishing, American Institute of Physics. ISBN 978-0-7354-1919-3.
  10. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2019. GeoGebra book containing worksheets for Monge projection. ISBN 978-0-7354-1919-3.
  11. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2019. Metric problems in Monge projections in GeoGebra. Bratislava: ISBN 978-1-5108-8214-0.
  12. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2018. Basic principles of orthogonal axonometry with the use of GeoGebra. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 9788022747653.
  13. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2018. Parallel illumination in GeoGebra. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 9788022747653.
  Ostatní příspěvek ve sborníku
  1. PIRKLOVÁ, P., 2023. Využití lineární perspektivy k rozvoji prostorové představivosti. Praha: ISBN 978-80-7603-429-7.
  2. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P., BŘEHOVSKÝ, J., EICHLER, K. a MUSHTAQ, A., 2022. Developing visuospatial ability by creating the virtual models of cubic solids for 3D printing. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra. ISBN 978-80-558-1912-9.
  3. MUSHTAQ, A., EICHLER, K., BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Educating pre-service teachers in programming for schools - Block-based programming initiative in the teacher education program. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra. ISBN 978-80-558-1912-9.
  4. PIRKLOVÁ, P., BÍMOVÁ, D. a BŘEHOVSKÝ, J., 2022. Mathematikus – prostředek ke zdokonalování prostorové představivosti.. ISBN 978-80-7394-906-8.
  5. BŘEHOVSKÝ, J., BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2021. Kombinatorika v geometrii? Žádný problém.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-906-8.
  6. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2021. Procvičování analytické geometrie v rovině.
  7. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2019. Procvičování Mongeova promítání v programu GeoGebra. Plzeň: Vydavatelský servis. ISBN 978-80-86843-65-0.
  8. BÍMOVÁ, D., PIRKLOVÁ, P. a STOLÍNOVÁ, K., 2019. Stereometrické rozcvičky v hodinách matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-795-8.
  9. PIRKLOVÁ, P. a BÍMOVÁ, D., 2019. Středová kolineace názorně. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-495-8.
  10. BÍMOVÁ, D. a PIRKLOVÁ, P., 2019. Studijní materiály v GeoGebře pro výuku pravoúhlé axonometrie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis. ISBN 978-80-86843-65-0.
 • Úspěšně obhájené vedené závěrečné práce
 • Výuka

  Akademický rok: 2023/2024
  Zimní semestr
  Pondělí
  • KMA/GE2 (G-G309)
   Geometrie 2 | 08:50 - 10:25
  • KMA/PEG2 (G-G305)
   Elementární geometrie 2 | 12:30 - 14:05
  • KMA/PEG2 (G-G305)
   Elementární geometrie 2 | 12:30 - 14:05
  Úterý
  • KMA/KGE (G-G302)
   Konstruktivní geometrie | 12:30 - 14:05
  • KMA/KGE (-)
   Konstruktivní geometrie | 12:30 - 14:05
  Středa
  • KMA/KGE (G-G314)
   Konstruktivní geometrie | 10:40 - 12:15
  • KMA/GE2 (G-G4-MAT)
   Geometrie 2 | 12:30 - 14:05
  Čtvrtek
  • KMA/KGE (G-G302)
   Konstruktivní geometrie | 08:50 - 10:25
  • KMA/KGE (G-G309)
   Konstruktivní geometrie | 10:40 - 12:15
  • KMA/KGE (G-G302)
   Konstruktivní geometrie | 08:50 - 10:25
  • KMA/KGE (-)
   Konstruktivní geometrie | 10:40 - 12:15
  Podrobnosti
  Letní semestr
  Pondělí
  • KMA/LPE (G-G305)
   Lineární perspektiva | 10:40 - 12:15
  • KMA/VSMA (F-F13)
   Seminář z matematiky | 12:30 - 14:05
  • KMA/LPE (G-G305)
   Lineární perspektiva | 10:40 - 12:15
  Čtvrtek
  • KMA/EM2 (G-G301)
   Elementární matematika 2 | 12:30 - 14:05
  Pátek
  • KMA/PEG1 (G-G313)
   Elementární geometrie 1 | 16:00 - 18:45
  • KMA/GE1 (G-G305)
   Geometrie 1 | 14:20 - 19:35
  • KMA/GE3R2 (-)
   Geometrie 3 | 14:20 - 19:35
  • KMA/GE3R3 (-)
   Geometrie 3 | 14:20 - 19:35
  • KMA/GE1 (G-G4-MAT)
   Geometrie 1 | 14:20 - 19:35
  • KMA/VMX1 (G-G308)
   Matematika pro praxi 1 | 14:00 - 16:35
  • KMA/VSMA (G-G305)
   Seminář z matematiky | 14:00 - 17:30
  • KMA/VSMA (G-G312)
   Seminář z matematiky | 14:00 - 17:30
  • KMA/PEG1 (G-G308)
   Elementární geometrie 1 | 14:00 - 18:45
  • KMA/GE1 (G-G305)
   Geometrie 1 | 14:20 - 19:35
  • KMA/GE3R2 (-)
   Geometrie 3 | 14:20 - 19:35
  • KMA/GE3R3 (-)
   Geometrie 3 | 14:20 - 19:35
  • KMA/VSMA (G-G305)
   Seminář z matematiky | 14:00 - 17:30
  • KMA/VSMA (G-G312)
   Seminář z matematiky | 14:00 - 17:30
  Sobota
  • KMA/LPE (-)
   Lineární perspektiva | 08:50 - 12:15
  • KMA/EM2 (-)
   Elementární matematika 2 | 08:50 - 12:15
  • KMA/EM2 (-)
   Elementární matematika 2 | 12:30 - 15:55
  • KMA/LPE (-)
   Lineární perspektiva | 16:10 - 19:35
  • KMA/GE1 (G-G305)
   Geometrie 1 | 12:30 - 15:55
  • KMA/GE3R2 (-)
   Geometrie 3 | 12:30 - 15:55
  • KMA/GE3R3 (-)
   Geometrie 3 | 12:30 - 15:55
  Podrobnosti