Skip to main content

Přípravné opakovací kurzy 2024

Přípravné opakovací kurzy — Pozvánka

Každoročně organizujeme přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky před nástupem do bakalářského studia prvního ročníku pro studenty vybraných fakult a studijních programů TUL. Níže naleznete u názvu své fakulty případně porgramu pozvánka v PDF s detailními informacemi a odkaz na přihlašovací formulář

Fakulta strojní

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Ekonomická fakulta

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
program Matematika se zaměřením na vzdělávání

Přípravné opakovací kurzy 2023

Přípravné opakovací kurzy — Sylabus a skripta

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF se sylabem kurzu.

rozvrh 2023 FT

Skripta pro přípravné kurzy jsou ke stažení zde:

Vybarné kapitoly z geometrie. Pracovní sešit I
Vybarné kapitoly z geometrie. Pracovní sešit II
Praktikum SŠ MA

Rozvrhy přípravných opakovacích kurzů

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s rozvrhem kurzu pro příslušnou fakultu.
Pozor, změna: výuka fyziky pro FM a FS bude probíhat v učebně G312.

Fakulta textilní

rozvrh 2023 FT

Ekonomická fakulta

rozvrh 2023 EF

Fakulta strojní

rozvrh 2023 FS

Fakulta mechatroniky

rozvrh 2023 FM

Zahajovací schůzka k přípravným opakovacím kurzům

Zahajovací schůzka přípravného opakovacího kurzu pro studující

  • Fakulty textilní proběhne v pondělí 11. 9. 2023 od 8:30 hodin v učebně B5,
  • Ekonomické fakulty proběhne v pondělí 11. 9. 2023 od 8:00 hodin v učebně G312 C200 (pozor, změna učebny; pozn.: hlavní vchod do budovy C je stále zavřený, počkejte tedy před vstupem do budovy C),
  • Fakulty strojní proběhne v pondělí 4. 9. 2023 od 10:30 hodin v učebně F12 (budova menzy), a
  • Fakulty mechatroniky proběhne v pondělí 4. 9. 2023 od 11:30 hodin v učebně F13 (budova menzy).

Přípravné opakovací kurzy — Pozvánka

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2023/24 připravujeme pro studenty TUL.
Kliknutím na miniaturu níže se otevře PDF se zvacím dopisem proděkana příslušné fakulty a odkazem na přihlašovací formulář.

Ekonomická fakulta

zvaci dopis 2023 EF

Fakulta strojní

zvaci dopis 2023 FS

Fakluta mechatroniky

zvaci dopis 2023 FM

Přípravné opakovací kurzy 2022

Přípravné opakovací kurzy — Skripta

Rozvrhy přípravných opakovacích kurzů

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s rozvrhem kurzu pro příslušnou fakultu.

Ekonomická fakulta

rozvrh 2022 EF

Fakulta strojní

rozvrh 2022 FS

Fakulta mechatroniky

rozvrh 2022 FM

Fakulta textilní

rozvrh 2022 FT

Informace k zahájení přípravných opakovacích kurzů

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s informacemi ke kurzu pro příslušnou fakultu.

Ekonomická fakulta

informace 2022 EF

Fakulta strojní

informace 2022 FS

Fakulta mechatroniky

informace 2022 FM

Přípravné opakovací kurzy — Pozvánka

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2022/23 připravujeme pro studenty TUL.
Kliknutím na miniaturu níže se otevře PDF se zvacím dopisem proděkana příslušné fakulty a odkazem na přihlašovací formulář.

Ekonomická fakulta

zvaci dopis 2022 EF

Fakulta strojní

zvaci dopis 2022 FS

Fakulta um. a architektury

zvaci dopis 2022 FUA