Skip to main content

Zprávy pro studenty

Změny učeben přípravných opakovacích kurzů

| Zprávy pro studenty

Zahajovací schůzka k přípravným opakovacím kurzům EF:

  • Došlo ke změně místa zahajovací schůzky pro EF. Proběhne v pondělí 11. 9. 2023 od 8:00 hodin v učebně C200. Hlavní vchod do budovy C je stále zavřený. Počkejte tedy před vstupem do budovy C.

Výuky fyziky pro FM a FS:

  • Výuka fyziky pro FM a FS bude probíhat v učebně G312.

Více informací zde.

Rozvrhy přípravných opakovacích kurzů 2023

| Zprávy pro studenty

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s rozvrhem kurzu pro příslušnou fakultu.
Pozor, změna: výuka fyziky pro FM a FS bude probíhat v učebně G312.

Fakulta textilní

Ekonomická fakulta

rozvrh 2023 FT

rozvrh 2023 EF


 

Fakulta strojní

Fakulta mechatroniky

rozvrh 2023 FS

rozvrh 2023 FM

Více informací zde.

Sylabus přípravných opakovacích kurzů 2023

| Zprávy pro studenty

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF se sylabem kurzu.

rozvrh 2023 FT

Více informací zde.

Zahajovací schůzka k přípravným opakovacím kurzům 2023

| Zprávy pro studenty

Zahajovací schůzka přípravného opakovacího kurzu pro studující

  • Fakulty textilní proběhne v pondělí 11. 9. 2023 od 8:30 hodin v učebně B5,
  • Ekonomické fakulty proběhne v pondělí 11. 9. 2023 od 8:00 hodin v učebně G312 C200 (pozor, změna učebny; pozn.: hlavní vchod do budovy C je stále zavřený, počkejte tedy před vstupem do budovy C),
  • Fakulty strojní proběhne v pondělí 4. 9. 2023 od 10:30 hodin v učebně F12 (budova menzy), a
  • Fakulty mechatroniky proběhne v pondělí 4. 9. 2023 od 11:30 hodin v učebně F13 (budova menzy).

Více informací zde.

Harmonogram SZZ z matematiky AR 2022/23, podzimní termín

| Zprávy pro studenty

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky na podzimní (tj. třetí) termín akademického roku (AR) 2022/23

  • pro programy učitelství matematiky je k dispozici zde [PDF],
SZZ MA harmonogram podzim 2023

Více na Informace k SZZ.

Přípravné opakovací kurzy 2023 — Pozvánka

| Zprávy pro studenty

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2023/24 připravujeme pro studenty TUL.
Kliknutím na miniaturu níže se otevře PDF se zvacím dopisem proděkana příslušné fakulty a odkazem na přihlašovací formulář.

Ekonomická fakulta

Fakulta strojní

Fakulta mechatroniky

zvaci dopis 2023 EF zvaci dopis 2023 FS zvaci dopis 2023 FM

Více informací zde.

Harmonogram SZZ z matematiky AR 2022/23, letní termín

| Zprávy pro studenty

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky na letní (tj. druhý) termín akademického roku (AR) 2022/23

  • pro programy učitelství matematiky je k dispozici zde [PDF],
  • pro programy odborné matematiky je k deispozici zde [PDF].
SZZ MA harmonogram leto 2023SZZ MA harmonogram leto 2023

Více na Informace k SZZ.