Skip to main content

Zprávy pro studenty

Harmonogram SZZ z matematiky AR 2023/24, zimní termín

| Zprávy pro studenty

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky na zimní (tj. první) termín akademického roku (AR) 2023/24

 • pro programy učitelství matematiky je k dispozici zde [PDF],
SZZ MA harmonogram zima 2024

Více na Informace k SZZ.

Termíny SZZ z matematiky v AR 2023/24

| Zprávy pro studenty

Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky pro učitelské obory v akademickém roce (AR) 2023/24 jsou aktuálně stanoveny takto

 • 1. termín: středa 24. — čtvrtek 25. ledna 2024,
 • 2. termín: středa 12. — čtvrtek 13. června 2024,  
 • 3. termín: středa 28. — čtvrtek 29. srpna 2024.  

Více na Informace k SZZ.

Změny učeben přípravných opakovacích kurzů

| Zprávy pro studenty

Zahajovací schůzka k přípravným opakovacím kurzům EF:

 • Došlo ke změně místa zahajovací schůzky pro EF. Proběhne v pondělí 11. 9. 2023 od 8:00 hodin v učebně C200. Hlavní vchod do budovy C je stále zavřený. Počkejte tedy před vstupem do budovy C.

Výuky fyziky pro FM a FS:

 • Výuka fyziky pro FM a FS bude probíhat v učebně G312.

Více informací zde.

Rozvrhy přípravných opakovacích kurzů 2023

| Zprávy pro studenty

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s rozvrhem kurzu pro příslušnou fakultu.
Pozor, změna: výuka fyziky pro FM a FS bude probíhat v učebně G312.

Fakulta textilní

Ekonomická fakulta

rozvrh 2023 FT

rozvrh 2023 EF


 

Fakulta strojní

Fakulta mechatroniky

rozvrh 2023 FS

rozvrh 2023 FM

Více informací zde.

Sylabus přípravných opakovacích kurzů 2023

| Zprávy pro studenty

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF se sylabem kurzu.

rozvrh 2023 FT

Více informací zde.

Zahajovací schůzka k přípravným opakovacím kurzům 2023

| Zprávy pro studenty

Zahajovací schůzka přípravného opakovacího kurzu pro studující

 • Fakulty textilní proběhne v pondělí 11. 9. 2023 od 8:30 hodin v učebně B5,
 • Ekonomické fakulty proběhne v pondělí 11. 9. 2023 od 8:00 hodin v učebně G312 C200 (pozor, změna učebny; pozn.: hlavní vchod do budovy C je stále zavřený, počkejte tedy před vstupem do budovy C),
 • Fakulty strojní proběhne v pondělí 4. 9. 2023 od 10:30 hodin v učebně F12 (budova menzy), a
 • Fakulty mechatroniky proběhne v pondělí 4. 9. 2023 od 11:30 hodin v učebně F13 (budova menzy).

Více informací zde.

Harmonogram SZZ z matematiky AR 2022/23, podzimní termín

| Zprávy pro studenty

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky na podzimní (tj. třetí) termín akademického roku (AR) 2022/23

 • pro programy učitelství matematiky je k dispozici zde [PDF],
SZZ MA harmonogram podzim 2023

Více na Informace k SZZ.

Přípravné opakovací kurzy 2023 — Pozvánka

| Zprávy pro studenty

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2023/24 připravujeme pro studenty TUL.
Kliknutím na miniaturu níže se otevře PDF se zvacím dopisem proděkana příslušné fakulty a odkazem na přihlašovací formulář.

Ekonomická fakulta

Fakulta strojní

Fakulta mechatroniky

zvaci dopis 2023 EF zvaci dopis 2023 FS zvaci dopis 2023 FM

Více informací zde.