Skip to main content

Rámcová témata závěrečných prací

V tabulce naleznete seznam rámcových témat bakalářských a diplomových prací. Pokud máte o některé z témat zájem, nebo máte-li zájem o téma obsahově blízké, prosíme:

  • konktaktujte příslušnou vedoucí či příslušného vedoucího práce (osobně, e-mailem, nebo telefonicky);
  • společně se pokuste identifikovat neprázdný průnik svých představ o práci, dostatečně velký na to, aby v něm mohla práce vziknout;
  • vytvořte konkrétní zadání (VŠKP) ve STAGu (může vytvořit student i vedoucí);
  • jakmile vedoucí práce potvrdí úplnost zadání, poputuje zadání ke schválení vedení katedry a následně fakulty.
  • BP, DP, BP/DP indikuje doporučení daného tématu pro bakalářskou, diplomovou, resp. oba typy závěrečných prací (jedná se pouze o doporučení).
  • ♡ indikuje, že je téma vhodné pro program učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, , resp. pro program odborné matematiky (jedná se pouze o doporučení).
    Pozn. že v bakalářském učitelském programu není učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ explicitně nerozlišeno.
  • Témata doporučená pro odbornou matematiku jsou vhodná i pro studenty technických fakult (vždy nutno vykomunikovat s vedením příslušné fakulty).

Obhájené závěrečné práce

Závěrečné práce úspěšně obhájené v programech učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ, resp. SŠ (většina), učitelství pro první stupeň ZŠ (červeně), odborné matematiky (modře) a na jiných fakultách (zeleně):

Úplný seznam již obhájených prací naleznete ve veřejné části STAGu: