Přijímací řízení

Bakalářské studium Matematika se zaměřením na vzdělávání    (učitelský dvouobor)

Bakalářské studium Matematika    (odborná jednooborová)

Navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ   resp. pro SŠ    (učitelský dvouobor)

Korespondenční adresa

KMA FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Miroslava Sudková
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky