Skip to main content

Přijímací řízení

Bakalářské studium Matematika (odborná jednooborová)

Navazující magisterské studium Aplikovaná matematika (odborná jednooborová)

Bakalářské studium Matematika se zaměřením na vzdělávání (učitelský dvouobor)

Navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, resp. pro SŠ (učitelský dvouobor)