Skip to main content

Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ)

Termín nejbližších SZZ z matematiky byl stanoven na:

podnělí 21. srpna 2023
& čtvrtek 31. srpna 2023

Okruhy otázek a složení komise

Oficiální okruhy otázek a seznamy členů jednotlivých komisí jsou k dispozici na webu fakulty:

Harmonogram SZZ

Aktuální harmonogram SZZ je k dispozici zde: