Skip to main content

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

profesor (proděkan)
Kontakt

G, 4. patro
Tel: +420 48 535 2813 (2890)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ostatní
 • Publikace

  Odborná kniha
  1. URBÁNEK, P., NOVOTOVÁ, J., ROZKOVCOVÁ, A., PICKOVÁ, H., JURSOVÁ, J. a PICEK, J., 2020. Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-677-1.
  2. JUREČKOVÁ, J., PICEK, J. a SCHINDLER, M., 2019. Robust statistical methods with R. 2. vyd. Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN 978-1-138-03536-2.
  Článek v periodiku uvedený v databázi Web of Science
  1. JUREČKOVÁ, J., ARSLAN, O., GÜNEY, Y., PICEK, J., SCHINDLER, M. a TUAÇ, Y., 2023. Nonparametric tests in linear model with autoregressive errors. Metrika. 86(4), 443-453. ISSN 0026-1335.
  2. SCHINDLER, M., JUREČKOVÁ, J. a PICEK, J., 2020. Empirical regression quantile processes. Applications of Mathematics. 65(3), 257-269. ISSN 0862-7940.
  3. LSTIBŮREK, M., BITTNER, V., HODGE, G., PICEK, J. a MACKAY, T., 2018. Estimating realized heritability in panmictic populations. GENETICS. 208(1), 89-95. ISSN 0016-6731.
  4. ŠIMKOVÁ, T. a PICEK, J., 2016. A comparison of L-, LQ-, TL-moment and maximum likelihood high quantile estimates of the GPD and GEV distribution. Communications in Statistics: Simulation and Computation. 46(8), 5991-6010. ISSN 1532-4141.
  5. JUREČKOVÁ, J., KOUL, H., NAVRÁTIL, R. a PICEK, J., 2016. Behavior of R-Estimators under Measurement Errors. Bernoulli. 22(2), 1093-1112. ISSN 1350-7265.
  Článek v ostatním periodiku s vědeckou redakcí (recenzovaný)
  1. KOLDOVÁ, H., PICEK, J., PROCHÁZKA, M. a URBÁNEK, P., 2023. Reflexe k novele zákona o pedagogických pracovnících pohledem pedagogických fakult. Pedagogická orientace. 33(1), 115-138. ISSN 1211-4669
  2. URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICKOVÁ, H., NOVOTOVÁ, J., JURSOVÁ, J. a PICEK, J., 2021. Výzkum klimatu učitelského sboru: potenciál smíšené metodologie. Pedagogika. volume 71(1/2021), 7-28. ISSN 0031-3815
  Kapitola v odborné recenzované knize
  1. LABOUTKOVÁ, Š., PICEK, J. a SKÁLA, M., 2024. Limits to Discretionary Decision-Making in Rapidly Changing Economic Environment: Fiscal Policy and Special Interests. 1. vyd. Slovinsko, Maribor: University of Maribor University Press. ISBN 978-961-286-867-3.
  2. URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICEK, J., JURSOVÁ, J., PICKOVÁ, H. a NOVOTOVÁ, J., 2022. Výzkum klimatu učitelských sborů: metodologické možnosti a výsledky. 1. vyd. Brno: ČAPV. ISBN 978-80-7392-387-7.
  Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science
  1. URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICEK, J. a PICKOVÁ, H., 2019. Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů s extrémními typy hodnot.. Košice: UPJŠ v Košiciach. ISBN 978-80-8152-713-5.
  2. PICEK, J. a SCHINDLER, M., 2016. L-moments under nuisance regression. American Institute of Physics. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  Ostatní příspěvek ve sborníku
  1. PICEK, J., 2023. Příprava budoucích učitelů na FP TUL pohledem statistika. Brno: Česká asociace pedagogického výzkum. ISBN 978-80-280-0359-3.
  2. PICKOVÁ, H. a PICEK, J., 2021. Identifikace důsledků zavedení povinného předškolního vzdělávání v Libereckém kraji. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu. ISBN 978-80-7392-367-9.
  3. PICEK, J., URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICKOVÁ, H., JURSOVÁ, J. a NOVOTOVÁ, J., 2020. Stabilita a proměny klimatu učitelských sborů ZŠ: výsledky opakovaného šetření. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-196-6.
  4. URBÁNEK, P., PICEK, J., ROZKOVCOVÁ, A., NOVOTOVÁ, J. a PICKOVÁ, H., 2020. Výzkum klimatu a fluktuace v učitelských sborech ZŠ: možnosti smíšené metodologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-196-6.
  5. URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICEK, J., JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J. a PICKOVÁ, H., 2018. Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci.. Zlín: UTB ve Zlíně. ISBN 978-80-7454-714-0.
 • Úspěšně obhájené vedené závěrečné práce
 • Výuka

  Akademický rok: 2023/2024
  Zimní semestr
  Čtvrtek
  • KMA/SMI-D (-)
   Statistické a matematické metody řízení | 14:00 - 16:30
  • KMA/SMI-D (-)
   Statistické a matematické metody řízení | 14:00 - 16:30
  Podrobnosti
  Letní semestr
  Pondělí
  • KMA/MST (G-G4-MAT)
   Matematická statistika | 10:40 - 12:15
  Čtvrtek
  • KMA/BST (G-G302)
   Biostatistika | 12:30 - 14:05
  • KMA/SAG (G-G302)
   Statistika v aplikované geografii | 12:30 - 14:05
  • KMA/SAD-D (-)
   Statistika a analýza dat | 14:00 - 16:30
  • KMA/SAD-D (-)
   Statistika a analýza dat | 14:00 - 16:30
  Pátek
  • KMA/FMR2 (G-G304)
   Finanční matematika | 12:30 - 15:55
  • KMA/FMR3 (-)
   Finanční matematika | 12:30 - 15:55
  • KMA/FMR2 (G-G304)
   Finanční matematika | 12:30 - 15:55
  • KMA/FMR3 (-)
   Finanční matematika | 12:30 - 15:55
  Podrobnosti