Aktuality

Harmonogram SZZ z matematiky pro učitelské obory AR 2022/23, únor

| Zprávy pro studenty

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky pro učitelské obory na únorový (tj. první) termín akademického roku (AR) 2022/23 je k dispozici zde [PDF].

SZZ MA harmonogram 02 2023

Více na Informace k SZZ.

Vznik katedry matematiky

| Aktuality

Na základě příkazu děkana č. 3/2022 vzniká k 1. 1. 2023 katedra matematiky. Bude využívat zkratku KMA. Katedra aplikované matematiky (KAP) a katedra matematiky a didaktiky matematiky (KMD) byly zrušeny. 

Řízením katedry do úspěšného ukončení výběrového řízení na pozici vedoucího katedry byla pověřena doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D. Katedra bude zajišťovat výuku ve studijních programech Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský), Matematika (bakalářský), Učitelství pro střední školy a 2.stupeň základních škol – obor Matematika (navazující magisterský), Aplikovaná matematika (navazující magisterský) a Aplikovaná matematika (doktorský). Katedra bude servisním pracovištěm pro zajištění výuky matematiky ve studijních programech uskutečňovaných na TUL. Tvůrčí činnost katedry bude směřovat především do oblasti vzdělávání č. 17 Matematika.

Stránky bývalé katedry aplikované matematiky jsou dostupné na adrese https://katedry.fp.tul.cz/joomla25/kap

O rozhodovacích metodách v reálném životě

Matěj Čamaj (Ematiq)
Ve středu 14. prosince 2022, 17:30 hodin
Stream poběží on-line na YouTube kanále MPN, projekce zajištěna v posluchárně G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

YT stream: https://www.youtube.com/watch?v=EIBqHXKOGVM
FB událost: https://www.facebook.com/events/2923970244564403

MPN

AI, diagnostika zařízení a vizuální kontrola kvality ve výrobě

Jaroslav Jirkovský (Humusoft)
Ve středu 30. listopadu 2022, 17:30 hodin
Stream poběží on-line na YouTube kanále MPN, projekce zajištěna v posluchárně G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

YT stream: https://www.youtube.com/watch?v=-uBRkAMDpOw
FB událost: https://www.facebook.com/events/1488676238310148

MPN

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky