Skip to main content

SVOČ 2023

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice se uskuteční 21.23. 5. 2023 na Technické univerzitě v Liberci. Soutěžící se mohou přihlásit přes elektronický formulář na stránkách ČMS, kde jsou k dispozici i podrobné propozice soutěže. Soutěž probíhá v osmi matematických a čtyřech informatických sekcích.

👉 Sborník abstraktů

👉 Fotky

Výsledková listina

Sloučená sekce
M1 Matematická analýza — teorie funkcí a prostory funkcí
M2 Matematická analýza — teorie diferenciálních a integrálních rovnic
M7 Aplikovaná matematika — numerická analýza

1. místo Stanislav Mosný MFF UK Praha Data assimilation in the theory of non-Newtonian fluids M2
2. místo Ladislav Drážný MFF UK Praha Optimal function spaces in weighted Sobolev embeddings with monomial weight M1
3. místo (dělené) Martin Kudláč FAV ZČU Plzeň Systems with concave-convex nonlinearity: existence and multiplicity of solutions M2
3. místo (dělené) Eva Sabatulová & Matúš Varhaník SvF STU Bratislava Lokálne afinná- globálne laplaceova rekonštrukcia historických máp a softvér na jej realizáciu. M7

Čestné uznání Vít Břichnáč FIT ČVUT Praha Task-based implementation of Cholesky decomposition M7
Čestné uznání Laura Hajzoková FMFI UK Bratislava Method comparison for numerical inversion of Laplace transform M7
Čestné uznání Lukáš Kapera FEI VŠB-TUO Ostrava Využití metod optimalizace pro seřízení výrobku pomocí robotické paže M7

Sloučená sekce
M3 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
M4 Ekonometrie a finanční matematika

1. místo Ján Pavlech MFF UK Praha Hadamardova derivácia a jej použitie v Delta vete M3
2. místo Filip Bočinec MFF UK Praha Conditions for equality in Anderson’s theorem M3
3. místo (dělené) Lukáš Račko MFF UK Praha Nash equilibria and how to find them M4
3. místo (dělené) Veronika Roubínová MFF UK Praha Center-outward ranks and signs and their application in statistical tests M3

Čestné uznání Ján Glut FMFI UK Bratislava Self-organization in a generalized traffic model M3
Čestné uznání Martin Romaňák MFF UK Praha Superposition and Thinning of Counting Processes in Non-life Insurance M4
Čestné uznání Jan Vágner MFF UK Praha Multivariate volatility forecasts for large portfolios M4
Čestné uznání Jan Zemčík MFF UK Praha Bodové procesy na lineárních sítích M3

Sloučená sekce
M5 Matematické struktury — algebra, topologie a geometrie
M6 Matematické struktury — teorie grafů a kombinatorika

1. místo Daniel Iľkovič FI MU Brno Quasirandomness of tournaments via 12-cycles M6
2. místo Daniel Beďatš MFF UK Praha Howe duality and invariant differential equations M5
3. místo Matěj Doležálek MFF UK Praha Subfields of number field extensions and quadratic forms M5

Čestné uznání Katarína Studeničová FJFI ČVUT Praha Arithmetics in generalised Cantor base systems M5
Čestné uznání Matúš Zubčák FMFI UK Bratislava Kászonyiho funkcia pre Isaacsove a zovšeobecnené Blanušove snarky M6

Sekce
M8 Aplikovaná matematika — matematické modely dynamiky

1. místo (dělené) Jan Bureš FJFI ČVUT Praha Hledání optimálního tvaru stěn matematického modelu proudění krve v problematice úplného kavopulmonárního cévního napojení M8
1. místo (dělené) Jakub Cach MFF UK Praha Numerical investigation of non-Newtonian phenomena in viscoelastic rate-type fluid models: Weissenberg effect M8
2. místo (dělené) Michal Bohatý FJFI ČVUT Praha Numerické řešení adjungované rovnice pro metodu fázového pole M8
2. místo (dělené) Dominik Žurek FJFI ČVUT Praha Numerické řešení FitzHughova-Nagumova reakčně-difuzního modelu M8
3. místo (dělené) Josef Martínek MFF UK Praha Mixed Precision in Uncertainty Quantification Methods M8
3. místo (dělené) Eva Sabatulová SvF STU Bratislava Automatická segmentácia obrazu pomocou siete rovinných kriviek M8

Sloučená sekce
I1 Teoretická informatika
I2 Umělá inteligence

1. místo Samuel Baran FP UPJŠ Košice Metódy samokontrolovaného učenia pre analýzu molekulárnych vlastností I2
2. místo (dělené) Tomáš Bisták FMFI UK Bratislava Characterizing Malware Samples by Concept Learning I2
2. místo (dělené) Georgi Stoyanov Georgiev MFF UK Praha Knowledge representation in deep neural networks I2
3. místo Viktória Ondrejová FMFI UK Bratislava A Slovak News Summarization Dataset I2

Čestné uznání Stanislav Švec FP UPJŠ Košice Problém k-cestného vrcholového pokrytia v grafoch I1

Sloučená sekce
I3 Počítačová grafika a počítačové vidění
I4 Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství

1. místo Zuzana Mačicová FMFI UK Bratislava Kinematics of quadruped robot Artaban I3
2. místo (dělené) Matěj Černík FIT ČVUT Praha Informační systémy v hokejovém klubu HC Smíchov 1913 I4
2. místo (dělené) Matej Nižník PF UPJŠ Košice Design and implementation of Haskell compiler I4
3. místo Martina Kuchtová PF UPJŠ Košice Methods of image modification for Neural Network Image Classification I3

Čestné uznání Viktória Mária Štedlová PF UPJŠ Košice Využitie neurónovej siete natrénovanej na konkrétnu budovu pri indoor navigácii a lokalizácii I4

Sekce

 • M1 Matematická analýza — teorie funkcí a prostory funkcí
 • M2 Matematická analýza — teorie diferenciálních a integrálních rovnic
 • M3 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
 • M4 Ekonometrie a finanční matematika
 • M5 Matematické struktury — algebra, topologie a geometrie
 • M6 Matematické struktury — teorie grafů a kombinatorika
 • M7 Aplikovaná matematika — numerická analýza,
 • M8 Aplikovaná matematika — matematické modely dynamiky
 • I1 Teoretická informatika
 • I2 Umělá inteligence
 • I3 Počítačová grafika a počítačové vidění
 • I4 Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství

Komise sloučených sekcí

M1+M2+M7: doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc., doc. Mgr. Jozef Kiseľák, Ph.D., doc. RNDr. Václav Finěk, Ph.D.
M3+M4: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc., Mgr. Martin Schindler, Ph.D.
M5+M6: RNDr. Tomáš Roskovec, Ph.D., doc. RNDr. Ján Mazák, Ph.D., doc. RNDr. Martin Plešinger, Ph.D.
M8: prof. RNDr. Jan Franců CSc., prof. Mgr. Ivan Cimrák, doc. RNDr. Petr Salač, CSc.
I1+I2: Martin Plátek, CSc., prof. RNDr. Roman Ďurikovič, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
I3+I4: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D., doc. RNDr. Mária Markošová, Ph.D., Mgr. Jan Kolomazník, Ph.D.

Program

Neděle 21. 5.

17:00–19:00    Večeře (menza Harcov)
18:30–22:00    Setkání & večeře hodnotitelů (indická restaurace Mountain)
17:00–22:00    Check-in na kolejích Harcov

Pondělí 22. 5. — Hlavní program

7:30–8:00        Snídaně (menza Harcov)
8:30–10:00      Zahájení a prezentace partnerů (Aula budovy G)
8:30                 Slavnostní zahájení
8:45                 Prezentace Qminers
9:10                 Prezentace Blindspot AI
9:35                 Prezentace Ernst & Young (on-line)
10:15–13:55    Dopolední prezentace soutěžních prací (budova G) — Sekce M1+M2+M7, M3+M4, M5+M6, I1+I2 (podrobný harmonogram viz níže)
11:00–14:30    Oběd průběžně (menza Husova)
14:00–17:00    Odpolední prezentace soutěžních prací (budova G) — Sekce I3+I4, M8 (podrobný harmonogram viz níže)
18:30               Slavnostní vyhlášení výsledků, společenská večeře (restaurace Plaudit Liberec)

Úterý 23. 5.

7:30–8:30        Snídaně (menza Harcov)
9:00–12:00      Výlet v okolí Liberce  

Podrobný harmonogram soutěžních prezentací

Dopoledne, sekce M1+M2+M7, místnost G4-MAT

10:15–10:35 Optimal function spaces in weighted Sobolev embeddings with monomial weight Ladislav Drážný M1
10:35–10:55 Data assimilation in the theory of non-Newtonian fluids Stanislav Mosný M2
10:55–11:15 Task-based implementation of Cholesky decomposition Vít Břichnáč M7
11:15–11:35 Systems with concave-convex nonlinearity: existence and multiplicity of solutions Martin Kudláč M2
11:35–11:55 Method comparison for numerical inversion of Laplace transform Laura Hajzoková M7
11:55–12:15 Lokálne afinná- globálne laplaceova rekonštrukcia historických máp a softvér na jej realizáciu. Matúš Varhaník M7
12:15–12:35 Využití metod optimalizace pro seřízení výrobku pomocí robotické paže Lukáš Kapera M7

Dopoledne, sekce M3+M4, místnost G308

10:15–10:35 Center-outward ranks and signs and their application in statistical tests Veronika Roubínová M3
10:35–10:55 Hadamardova derivácia a jej použitie v Delta vete Ján Pavlech M3
10:55–11:15 Self-organization in a generalized traffic model Ján Glut M3
11:15–11:35 Neparametrický odhad funkce intenzity bodového procesu závislé na kovariátách Eliška Vlková M3
11:35–11:55 Bodové procesy na lineárních sítích Jan Zemčík M3
11:55–12:15 Conditions for equality in Anderson’s theorem Filip Bočinec M3
12:15–12:35 Statistical models for prediction of project duration Dušan Oberta M3
12:35–12:55 Bagging and regression trees in individual claims reserving Jan Janoušek M4
12:55–13:15 Superposition and Thinning of Counting Processes in Non-life Insurance Martin Romaňák M4
13:15–13:35 Multivariate volatility forecasts for large portfolios Jan Vágner M4
13:35–13:55 Nash equilibria and how to find them Lukáš Račko M4

Dopoledne, sekce M5+M6, zasedací místnost FP

10:15–10:35 Arithmetics in generalised Cantor base systems Katarína Studeničová M5
10:35–10:55 Application of geometric algebras in quantum computing Jan Michálek M5
10:55–11:15 Partitions of totally positive elements in real quadratic fields David Stern M5
11:15–11:35 Subfields of number field extensions and quadratic forms Matěj Doležálek M5
11:35–11:55 Howe duality and invariant differential equations Daniel Beďatš M5
11:55–12:15 Quasirandomness of tournaments via 12-cycles Daniel Iľkovič M6
12:15–12:35 Kászonyiho funkcia pre Isaacsove a zovšeobecnené Blanušove snarky Matúš Zubčák M6

Dopoledne, sekce I1+I2, místnost G312

10:15–10:35 Partially nondeterministic automata — Nondeterministic choice of initial states Šimon Huraj I1
10:35–10:55 Problém k-cestného vrcholového pokrytia v grafoch Stanislav Švec I1
10:55–11:15 Metódy samokontrolovaného učenia pre analýzu molekulárnych vlastností Samuel Baran I2
11:15–11:35 Knowledge representation in deep neural networks Georgi Stoyanov Georgiev I2
11:35–11:55 Characterizing Malware Samples by Concept Learning Tomáš Bisták I2
11:55–12:15 A Slovak News Summarization Dataset Viktória Ondrejová I2

Odpoledne, sekce I3+I4, místnost G4-MAT

14:00–14:20 Detekcia skóre v šípkach pomocou algoritmov počítačového videnia Matej Uhrin I3
14:20–14:40 Kinematics of quadruped robot Artaban Zuzana Mačicová I3
14:40–15:00 Methods of image modification for Neural Network Image Classification Martina Kuchtová I3
15:00–15:20 Simulácia erózie terénu Marek Michalovič I3
15:20–15:40 Haskell Dynamic Tracing Ondřej Kvapil I4
15:40–16:00 Načítanie a zobrazene nových vstupných dát pre sofvér NaturaSat Sára Menyhárt I4
16:00–16:20 Informační systémy v hokejovém klubu HC Smíchov 1913 Matěj Černík I4
16:20–16:40 Design and implementation of Haskell compiler Matej Nižník I4
16:40–17:00 Využitie neurónovej siete natrénovanej na konkrétnu budovu pri indoor navigácii a lokalizácii Viktória Mária Štedlová I4

Odpoledne, sekce M8, zasedací místnost FP

14:00–14:20 Hledání optimálního tvaru stěn matematického modelu proudění krve v problematice úplného kavopulmonárního cévního napojení Jan Bureš M8
14:20–14:40 Numerical investigation of non-Newtonian phenomena in viscoelastic rate-type fluid models: Weissenberg effect Jakub Cach M8
14:40–15:00 A-posteriori model order reduction for transport-dominated systems Anna Kovárnová M8
15:00–15:20 Dynamické systémy řízené daty Štěpán Zapadlo M8
15:20–15:40 Numerické řešení FitzHughova-Nagumova reakčně-difuzního modelu Dominik Žurek M8
15:40–16:00 Numerické řešení adjungované rovnice pro metodu fázového pole Michal Bohatý M8
16:00–16:20 Automatická segmentácia obrazu pomocou siete rovinných kriviek Eva Sabatulová M8
16:20–16:40 Matrix decompositions in constitutive relations for continuous medium Martin Vejvoda M8
16:40–17:00 Mixed Precision in Uncertainty Quantification Methods Josef Martínek M8

Ubytování

Ubytování je zajištěno na kolejích Technické univerzity v Liberci, viz mapa.