Skip to main content

Plán výuky nepravidelně vyučovaných předmětů

V přiloženém PDF souboru naleznete aktualizovaný plán výuky nepravidelně vyučovaných (povinných, povinně volitelných i vybraných volitelných) předmětů z navazujícího magisterského studia učitelských oborů matematiky.