Plán výuky nepravidelně vyučovaných předmětů

V přiloženém PDF souboru naleznete aktualizovaný plán výuky nepravidelně vyučovaných (povinných, povinně volitelných i vybraných volitelných) předmětů z navazujícího magisterského studia učitelských oborů matematiky pro akademické roky 2020/21—2022/23. 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky