Skip to main content

Publikační činnost

Seznam nejdůležitějších publikačních výsledků členů katedry dle Web of ScienceDetailní seznamy publikací jednotlivých členů katedry jsou k nalezení na jejich osobních stránkách. Seznamy nejdůležitějších publikací za jednotlivé roky jsou k nalezení ve výročních zprávách katedry. Seznamy uznaných výsledků VaVaI naleznete v databázi RIV.