Skip to main content

Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ)

Termín SZZ z matematiky byl stanoven na:

2. termín:  středa 12. června 2024
3. termín:  středa 21. a středa 28. srpna 2024 (pozor změna)

Okruhy otázek a složení komise

Oficiální okruhy otázek a seznamy členů jednotlivých komisí jsou k dispozici na webu fakulty:

Harmonogram SZZ

Aktuální harmonogram SZZ je k dispozici zde: