Skip to main content

Přípravné opakovací kurzy — Skripta

Rozvrhy přípravných opakovacích kurzů

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s rozvrhem kurzu pro příslušnou fakultu.

Ekonomická fakulta

rozvrh 2022 EF

Fakulta strojní

rozvrh 2022 FS

Fakulta mechatroniky

rozvrh 2022 FM

Fakulta textilní

rozvrh 2022 FT

Informace k zahájení přípravných opakovacích kurzů

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s informacemi ke kurzu pro příslušnou fakultu.

Ekonomická fakulta

informace 2022 EF

Fakulta strojní

informace 2022 FS

Fakulta mechatroniky

informace 2022 FM

Přípravné opakovací kurzy — Pozvánka

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2022/23 připravujeme pro studenty TUL.
Kliknutím na miniaturu níže se otevře PDF se zvacím dopisem proděkana příslušné fakulty a odkazem na přihlašovací formulář.

Ekonomická fakulta

zvaci dopis 2022 EF

Fakulta strojní

zvaci dopis 2022 FS

Fakulta um. a architektury

zvaci dopis 2022 FUA