Přípravné opakovací kurzy — Skripta

Rozvrhy přípravných opakovacích kurzů

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s rozvrhem kurzu pro příslušnou fakultu.

Ekonomická fakulta

rozvrh 2022 EF

Fakulta strojní

rozvrh 2022 FS

Fakulta mechatroniky

rozvrh 2022 FM

Fakulta textilní

rozvrh 2022 FT

Informace k zahájení přípravných opakovacích kurzů

Kliknutím na zmenšeninu níže se otevře PDF s informacemi ke kurzu pro příslušnou fakultu.

Ekonomická fakulta

informace 2022 EF

Fakulta strojní

informace 2022 FS

Fakulta mechatroniky

informace 2022 FM

Přípravné opakovací kurzy — Pozvánka

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2022/23 připravujeme pro studenty TUL.
Kliknutím na miniaturu níže se otevře PDF se zvacím dopisem proděkana příslušné fakulty a odkazem na přihlašovací formulář.

Ekonomická fakulta

zvaci dopis 2022 EF

Fakulta strojní

zvaci dopis 2022 FS

Fakulta um. a architektury

zvaci dopis 2022 FUA


Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky