O katedře

Katedra matematiky (KMA) byla založena v roce 1953 zároveň s Vysokou školou strojní (od roku 1960 Vysokou školou strojní a textilní) v Liberci. Prvním vedoucím katedry se stal prof. Karel Havlíček z Karlovy univerzity v Praze. Odtud přišel i prof. František Nožička, první přednášející matematiky na VŠ v Liberci. Sbor byl dále vytvářen ze zkušených středoškolských učitelů Liberecka. V úvodních letech přišli další významní matematici - např. Václav Alda, Jiří Bečvář, Alois Švec. Katedra matematiky byla zprvu organizačně zařazena k fakultě strojní, v r. 1991 pak byla převedena pod nově vzniklou Fakultu pedagogickou. V lednu 1993 měla KMA již 30 členů.

V r. 1994 byla proto rozdělena do tří menších celků: katedra matematiky a didaktiky matematiky (KMD), katedra numerické a aplikované matematiky (KNA) a katedra diskrétní matematiky a statistiky (KMS). Po zkušenostech s jejich fungováním byly KNA a KMS spojeny v r. 1998 do katedry aplikované matematiky (KAP). Katedry KMD a KAP v současnosti zajišťují výuku i na dalších fakultách TUL.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky