Skip to main content

Přijímací řízení

Bakalářské studium Matematika se zaměřením na vzdělávání    (učitelský dvouobor)

Bakalářské studium Matematika    (odborná jednooborová)

Navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ   resp. pro SŠ    (učitelský dvouobor)