Obory zaměřené na matematiku a výuku matematiky akreditované na fakultě. Detailní výpis programů a oborů, včetně možných dvojkombinací učitelských oborů, naleznete v informačním systému STAG.

Bakalářské studium

Studijní program (nové akreditace) Forma studia Standardní délka studia Titul
Matematika se zaměřením na vzdělání (B0114A300064) — sdružené studium (maior, minor) prezenční, kombinovaná 3 roky Bc.
Studijní program (staré akreditace) Studijní obor Forma studia Standardní délka studia Titul
Matematika (B1101) Matematika se zaměřením na vzdělání (7504R015) prezenční, kombinovaná 3 roky Bc.
Matematika (B1101) Matematika (1101R016)
(odborná matematika)
prezenční 3 roky Bc.

Navazující magisterské studium

Studijní program (nové akreditace) Forma studia Standardní délka studia Titul
Aplikovaná matematika (N0541A170010) prezenční 2 roky Mgr., RNDr.
Studijní program (staré akreditace) Studijní obor Forma studia Standardní délka studia Titul
Matematika (B1101) Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy (7503T039) prezenční, kombinovaná 2 roky Mgr.
Matematika (B1101) Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089) prezenční, kombinovaná 2 roky Mgr.
Aplikovaná matematika (P1103) Matematické modely a jejich aplikace (1103T035) prezenční 2 roky Mgr.

Doktorské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Standardní délka studia Titul
Aplikovaná matematika (P1103) Matematické modely a jejich aplikace (1103V035) prezenční, kombinovaná 4 roky Ph.D.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky