Skip to main content

Rovinné grafy a jejich dotykové reprezentace

Jiří Fiala (KAM, MFF, UK Praha; web)
Podnělí 15. února 2016, 15:00 hodin
Posluchárna G313, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Rovinné grafy a jejich dotykové reprezentace 

Téma bude podáno populární formou, srozumitelnou i pro středoškoláky se zájmem o matematiku.
Spolupořádá Liberecká pobočka JČMFKAP a KMD.
Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Přednášku začneme stručným historickým přehledem objevů o rovinných grafech. Následně představíme Kobeho větu o reprezentaci rovinnýh grafů pomocí dotyků kruhů a předneseme ideu důkazu této věty podle monografie Mohara a Thomassena. V závěru uvedeme několik analogických objevů z nedávné doby.