Skip to main content

Matematika a druhá světová válka

Jiří Veselý
Pondělí 23. května 2016, 16:00 hodin
Posluchárna G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Matematika a druhá světová válka

Spolupořádá Liberecká pobočka JČMFKAP a KMD.
Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Přednáška Jiřího Veselého přiblíží kořeny II. světové války, nástup nacismu a s ním spojeného antisemitismu. Nucená emigrace Evropanů (zejména do USA) podstatně ovlivnila vývoj matematiky, což se odrazilo v transferu center některých matematických odvětví do USA. Vzrostla potřeba různě náročných matematických aplikací, což vedlo ke změně postavení matematiky ve společnosti i k poválečnému rozvoji některých oborů a technologií. Přednáška má charakter ilustrace článku Matematika a druhá světová válka (Pokroky matematiky fyziky a astronomie 61 (2016), str. 21–51).