Skip to main content

Odborný seminář KO-MIX

Vlnové balíky v nelineárním prostředí a jejich aproximace

| Odborný seminář KO-MIX

Tomáš Dohnal (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenbergweb)
V pondělí 31. října 2022, 14:20 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/669570234783298

KOMIX

[Pozvánka v PDF]

Přemýšlení o úlohách postavených na origami

| Odborný seminář KO-MIX

Jiří Přibyl (Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta UJEP, web)
V pondělí 24. října 2022, 14:20 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/1196771650886783
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=zYaiGnHpatU

KOMIX

[Pozvánka v PDF]

Tvorba pamiatkovej dokumentácie sakrálnych stavieb a muzeálnych artefaktov

| Odborný seminář KO-MIX

Štefan Gubo (Katedra informatiky, FEI, Univerzita J. Selyeho, web)
V pondělí 3. října 2022, 14:20 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/1078768006161535
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=4PoGKztpS74

KOMIX

[Pozvánka v PDF]

Statistické zpracování dat v SW prostředí TIBCO Statistica

| Odborný seminář KO-MIX

Termín: V pondělí 6. června 2022 od 9:00 v učebnách G4-MAT a G309
Délka kurzu: 6 hod.
Lektor: Václav Bittner
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s prostředím TIBCO Statistica a na jeho využití při vědecké a pedagogické práci. Postupně budou probrána následující témata:

  1. Průvodce instalací
  2. Strukturování, import a export dat
  3. Deskriptivní statistiky a grafické výstupy
  4. Základní metody inferenční statistiky (intervaly spolehlivosti, testování hypotéz — parametrický i neparametrický přístup)
  5. Úvod do lineární regrese
  6. Využití softwaru TIBCO Statistica ve výuce základů pravděpodobnosti a statistiky.

Pro účast na kurzu je vhodné mít s sebou notebook ideálně se staženým instalačním balíkem TIBCO Statistica, který je po přihlášení dostupný na https://portal.fp.tul.cz/modul/licence.

Schurův součin matic a numerická integrace

Jan Vybíral (Katedra matematiky, FJFI ČVUT, web)
V pondělí 10. ledna 2022, 14:20 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/538369604296176
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=VXhnHd9PlvY

KOMIX

[Pozvánka v PDF]

Královská hra z města Ur aneb analyzování deskových her matematikou

| Odborný seminář KO-MIX

Tomáš Roskovec (Katedra aplikované matematiky a informatiky, JČU, web)
V pondělí 3. ledna 2022, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/1273822509784318
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=eOsl4RLRuO4

KOMIX

[Pozvánka v PDF]

Modelling in materials science through analyst's eyes

| Odborný seminář KO-MIX

Anastasia Molchanova (Faculty of Mathematics, University of Vienna, web)
V pondělí 18. října 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/398992615044708

KOMIX

[Pozvánka v PDF]

Gagliardova–Nirenbergova nerovnost

| Odborný seminář KO-MIX

Filip Soudský
V pondělí 10. května 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/511287329879934
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=EL5-va3k7WQ

KOMIX

[Pozvánka v PDF]