Matematické problémy nematematiků, harmonogram LS 2022/23

Harmonogram semináře Matematické problémy nematematiků, společného semináře s MFF UK a FJFI ČVUT na letní semestr 2022/23:

MPN ZS 2022/23

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky