Skip to main content

Odešel vážený kolega Jaroslav Perný

| Aktuality

Ve věku 76 let zemřel v sobotu 11. 3. 2023 po těžké nemoci dlouholetý pracovník naší fakulty,

doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

JP01

Doc. Perný začal působit na naší škole v roce 1993 na katedře matematiky a didaktiky matematiky, kde těžištěm jeho práce bylo vzdělávání budoucích učitelů matematiky všech stupňů škol. Zastával zde i funkci oborového didaktika matematiky. Díky němu vznikla na katedře tradice pořádání seminářů z didaktiky matematiky, tehdy ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje. Kromě vědecké a pedagogické činnosti na domovské katedře působil doc. Perný zároveň na katedře primárního vzdělávání, jíž byl dlouhá léta vedoucím. Jeho blízká spolupracovnice z KPV dr. Hana Valešová na něj vzpomíná takto: "Na společných téměř 20 let na katedře primárního vzdělávání, které věnoval mnoho času a energie, budu vzpomínat vždy s úctou a v dobrém. Děkuji mu za podporu, vstřícnost, nadhled, vlídné slovo i dobře míněné rady. I když se od nás vzdálil, zůstane navždy v našich vzpomínkách." V letech 2005 - 2007 byl proděkanem FP TUL pro akreditaci. Zasloužil se zejména o zavedení kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které fakulta nabízí dodnes.

Doc. Perný zůstane trvale zapsán jako vstřícný a obětavý kolega, vždy připravený pomoci a poradit jak studentům, tak svým kolegům. Čest jeho památce.

S úctou kolegové z katedry matematiky

Poslední rozloučení proběhne v pátek 17. 3. 2023 ve 14 hodin ve velké obřadní síni krematoria Liberec.

 

JP02