D. Bímová: Konstruktivní geometrie

FS – Konstruktivní geometrie (prezenční studium)

      Přednáška 2 - grafické zadání příkladů 14 a 15 [PDF]

 • Cvičení 1 [PDF]
 • Cvičení 2 [PDF]
 • Cvičení 3 [PDF]
 • Cvičení 4 [PDF]
 • Cvičení 5 [PDF]
 • Cvičení 6 [PDF]
 • Cvičení 7 [PDF]
 • Cvičení 8 [DOC]
 • Cvičení 9 [DOC]

   

 • Příklady na procvičení Analytické geometrie - část 1 [DOC]
 • Příklady na procvičení Analytické geometrie - část 2 [DOC]
 • Příklady na procvičení Analytické geometrie - část 3 [DOC]

 

 • Zadání rysu 1 [PDF]
 • Zadání rysu 2 [PDF]
 • Otázky k ústní zkoušce [DOC]

 

 

 

Korespondenční adresa

KMA FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Miroslava Sudková
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky