D. Černá: Wavelety

FP – Výpočtový software

 • Příklady 1 - Fourierova transformace [PDF]
 • Data k úloze 1 [obrázek] [vektor]
 • Příklady 2 - Výpočet minimálního a maximálního vlastního čísla [PDF]
 • Příklady 3 - Kořeny polynomu, výpočet všech vlastních čísel [PDF]
 • Příklady 4 - Numerické řešení integrálních rovnic [PDF]

 

FP – Wavelety

 • Příklady 1 - grafy zjemňovatelných funkcí [PDF]
 • Diskrétní waveletová transformace [PDF]
 • Příklady 2 - diskrétní Haarova transformace a její aplikace [PDF]
 • Databáze testovacích obrázků
 • Waveletová analýza signálu v Matlabu [PDF]
 • Waveletová analýza obrazu v Matlabu [PDF]
 • Příklady 3 - diskrétní waveletová transformace [PDF]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky