Skip to main content

J. Příhonská: Elementární aritmetika 1, 2, 3

FP – Elementární aritmetika 1 (EA1M)

 • Úkoly a cíle didaktiky matematiky [PDF]
 • Úlohy k zápočtu – kombinované studium [PDF]

Přednášky

FP – Elementární aritmetika 2 (EA2M)

 • Organizační formy vyučování [PDF]
 • Vyučovací metody – přehled [PDF]
 • Vyučovací metody a formy [PDF]
 • Projektové vyučování [PDF]
 • Příprava na vyučovací hodinu [PDF]
 • Úlohy k zápočtu [PDF]
 • Studijní materiály – užitečné odkazy [PDF]

FP – Elementární aritmetika 3 (EA3M)

 • Těleso racionálních čísel [PDF]
 • Typy slovních úloh [DOC]
 • Úlohy ke zkoušce (EA1M–EA3M) [PDF]
 • Testové otázky [PDF]