Informace k mé (Martiny Šimůnkové) výuce na TUL

Konzultace
Pravidelné konzultační hodiny jsou ve čtvrtek od 15:00. Přijďte za mnou na katedru, můžete přijít neohlášeni. Čas na vás budu mít do 16ti hodin.
Je možné si dohodnout e-mailem i jiný termín, doporučuji s 24hodinovým předstihem a tato konzultace může proběhnout prezenčně i online formou.
Jednoduché dotazy můžete řešit i po e-mailu, pošlete je v příloze naskenované.


Seznam předmětů

Algoritmy a datové struktury
Matematická analýza 1
Matematická analýza 2
Matematická analýza 3
Úvod do analýzy v komplexním oboru

Seminář z matematiky (středoškolská matematika pro fakultu strojní): 2023-24, příprava na příští rok
Výběr z prácí studentů fakulty strojní, Podrobnější výběr


Videa a články k zamyšlení jak učit (nejen matematiku).


Zajímám se o neuronové sítě, i když asi jinak než mnozí jiní.


Moto pro cvičení: Kde není místo pro chyby, není místo pro rozvoj.
Gabor Mate: nothing grows when it is not vulnerable.


Práce jednoho ze studentů: video o mocninách dvou, exponenciálním růstu. V závěru je postřeh o motivaci, pro někoho možná překvapivý.


Algoritmy a datové struktury

Podmínky pro absolvování předmětu

Studijní materiály k přednášce

Chcete-li vidět, k čemu se v informatice hodí lineární algebra, podívejte se na výklad Tomáše Mikolova na IT gymnáziu o strojovém učení (na začátku videa povídá o strojové klasifikaci textů).


Matematická analýza 2

Požadavky k ústní zkoušce

Podmínky zápočtu, informace ke zkoušce

Úlohy na cvičení

Studijní opory:
[MS-I] Text o výpočtu integrálů.
[MS] Můj učební text k přednášce. Tohoto semestru se týkají kapitoly 10.2. -- 10.5. o funkcích, 13 o řadách, 14 o integrálech. Najdete tam i látku, kterou jsem v minulosti přednášela (například nerovnost mezi aritmetickým a geometrickým průměrem, podrobnou kapitolu o posloupnostech).

Program přednášek a cvičení z roku 2020-21 z doby online výuky. Obsahuje skeny k přednáškám i videa.
Videa o exponenciálním růstu a úloha o šachovnici a rýži z prvního semestru online výuky.


Matematická analýza 1

Program a plán přednášek a cvičení

Studijní materiály (především pro dálkaře, může se hodit i prezenčním studentům)

Podmínky pro získání zápočtu

Informace o zkoušce

Zkouškové písemky: 6. 1. 2024 11. 1. 2024 18. 1. 2024 26. 1. 2024

Literatura:
[MŠ] Můj text k přednášce (starší verze, více kapitol).
[JV] Jiří Veselý: Základy matematické analýzy. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jvesely/ma11-12/MA_I/ppma.pdf


Matematická analýza 3

Program a plán přednášek

Informace ke zkoušce.

Zkouškové písemky: 6. 1. 2024 10. 1. 2024 23. 1. 2024 2. 2. 2024

Rozšiřující literatura:
[JV2] Jiří Veselý: Základy matematické analýzy II, Matfyzpress, Praha, 2009. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~halas/MA/MA2/Vesely_II.pdf
[IK2] Ilja Černý: Úvod do inteligentního kalkulu 2 http://matematika.cuni.cz/dl/ikalkulus/IK2.pdf
[Z] Luděk Zajíček: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zajicek/skriptamn.htm


Úvod do analýzy v komplexním oboru (zimní semestr 2022-23)

Požadavky ke zkoušce najdete v programu poslední hodiny (viz odkaz níže). Povolené pomůcky jsou psací a rýsovací potřeby, kalkulačka, tahák vlastnoručně psaný z jedné strany formáty nejvýše a4.
Zkouškové písemky: 12. 1. 2023

Program a plán přednášek

Literatura:
[JV-UKP] Jiří Veselý: Úvod do kompexní analýzy II, Liberec, 2012. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jvesely/ma12-13/TUL/KOMPL/kompl_upr_lib.pdf


Archiv starších ročníků

Martina Šimůnková
Katedra aplikované matematiky, budova G, Univerzitní náměstí 1401/1, 4. patro
e-mail (protispamový tvar): martina(tečka)simunkova(na)tul(tečka)cz
tel: 48-535-2838
Poštovní adresa: Martina Šimůnková, KAP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec