D. Černá: Počítačové praktikum

FP – Počítačové praktikum

Veškeré aktuální studijní materiály jsou k dispozici na e-learningovém portálu Technické univerzity v Liberci.

Instalace Matlabu

Instalace Octave 1 (editor QtOctave jako v učebně)

Instalace Octave 2 (zvolte soubor octave-4.0.0_0-installer.exe)

Webové stránky Octave s dalšími verzemi

Instalace Octave s balíkem pro symbolické výpočty [PDF]

Zadání semestrální práce [PDF]

Studijní materiály:

 • Přehled funkcí MATLABu [PDF]
 • Základní funkce, zadávání matic [PDF]
 • Cykly, relační operátory, logické spojky [PDF]
 • Grafy funkcí jedné proměnné a rovinné křivky [PDF]
 • Grafy 2D – řešené příklady [PDF]
 • Grafy funkcí dvou proměnných a prostorové křivky [PDF]
 • Grafy 3D – řešené příklady [PDF]
 • Polynomy [PDF]
 • Polynomy – řešené příklady [PDF]
 • Symbolické výpočty 1 [PDF]
 • Symbolické výpočty 2 [PDF]

Příklady:

 • Skalární a maticové funkce [PDF]
 • Cyklus for a while [PDF]
 • Příkaz if a funkce [PDF]
 • Funkce lineární algebry [PDF]
 • Opakování [PDF]
 • Grafy funkcí, zobrazení bodů a křivek v rovině [PDF]
 • Grafy funkcí dvou proměnných a křivek v prostoru [PDF]
 • Polynomy [PDF]
 • Limity, derivace, integrály, řady [PDF]
 • Řešení nelineárních a diferenciálních rovnic [PDF]
 • Opakování [PDF]

Prezentace:

 • Prostředí MATLABu, základní funkce [PDF]
 • Cykly, příkaz if, skripty a funkce [PDF]
 • Grafy funkcí jedné proměnné a rovinné křivky [PDF]
 • Grafy funkcí dvou proměnných a prostorové křivky [PDF]
 • Metody pro řešení nelineárních rovnic [PDF]
 • Numerický výpočet integrálu [PDF]
 • Polynomy [PDF]

 

 

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky