FS - Matematika 3, Numerická matematika

 • Instalace Matlabu
 • Příklady z numerické matematiky [PDF]
 • Numerické metody lineární algebry [PDF]
 • Interpolace [PDF]
 • Požadavky ke zkoušce [PDF]
 • Zadání písemek [PDF]

Přednášky

 • Úvod [PDF]
 • Přímé metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic [PDF]
 • Iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic [PDF]
 • Řešení soustav se singulární maticí [PDF]
 • Řešení nelineárních rovnic [PDF] [MP4]
 • Interpolace [PDF][MP4]
 • Numerická integrace [PDF]
 • Numerické řešení soustav ODR s počátečními podmínkami I [PDF]
 • Numerické řešení soustav ODR s počátečními podmínkami II [PDF] [PDF]
 • Metoda sítí pro řešení okrajových úloh [PDF] [MP4]
 • Metoda sítí pro řešení parciálních diferenciálních rovnic [PDF][PDF][PDF][MP4]

Studijní materiály ke cvičení naleznete v e-learningu FP TUL.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky