D. Černá: Seminář z numerické matematiky

FP – Numerické metody

Přednášky

 • Úvod [PDF]
 • Řešení soustav lineárních algebraických rovnic [PDF]
 • Řešení soustav se singulární maticí [PDF]
 • Řešení nelineárních rovnic [PDF]
 • Interpolace [PDF]
 • Numerický výpočet integrálu [PDF]
 • Řešení soustav ODR s počátečními podmínkami 1. [PDF]
 • Řešení soustav ODR s počátečními podmínkami 2. [PDF] [PDF]
 • Řešení okrajových úloh [PDF]
 • Řešení parciálních diferenciálních rovnic [PDF] [PDF] [PDF]

FP – Seminář z numerické matematiky 1

 • Řešení soustav lineárních algebraických rovnic [PDF]
 • Přímé metody řešení soustav - test [PDF]
 • Příklady 1 - Přímé metody řešení soustav [PDF]
 • Gaussova kvadratura [PDF]
 • Příklady 2 - Gaussův-Legendreův kvadraturní vzorec [PDF]
 • Příklady 3 - Konstrukce splinových křivek [PDF]
 • Příklady 4 - Newtonova metoda pro řešení soustav nelineárních rovnic [PDF]
 • Příklady 5 - Paralelní výpočty a výpočty na grafických kartách [PDF]

FP – Seminář z numerické matematiky 2

 • Příklady 1 - Výpočet se zadanou přesností, adaptivní volba kroku [PDF]
 • Příklady 2 - Sférické kyvadlo [PDF]
 • Příklady 3 - Singulárně-pertubované problémy [PDF]
 • Příklady 4 - Nestacionární diferenciální rovnice [PDF]

 

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

©Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky